Надрукувати Надіслати електронною поштою

Державний вищий навчальний заклад

"Університет менеджменту освіти" 

 НАПН України

Дистанційне навчання


Основні напрями діяльності у сфері дистанційного навчання:

 • дослідження основ теорії та практики дистанційного навчання в післядипломній педагогічній освіті;           

 • науково-методичний супровід запровадження ДН в освітню діяльність інститутів/факультетів в Університет менеджменту освіти та післядипломної педагогічної освіти;                                                                         

 • підготовка організаторів (менеджерів) ДН для інститутів післядипломної педагогічної освіти, органів державного управління освітою, методичних служб і навчальних закладів, викладачів-тьюторів ВНЗ І-ІV р.а., кураторів-тьюторів ВНЗ ППО;

 • планове підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів за очно-дистанційною формою навчання.

  
       Навчальний процес в УМО на дистанційному етапі підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти  за очно-дистанційною формою навчання здійснюється за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Щоб отримати доступ до пакетів навчальних модулів за відповідними категоріями підвищення кваліфікації слухачу необхідно пройти інструктаж, відвідавши (очно, за графіком) заняття за темою «Основи практичної роботи у ВНС».

Спілкування між слухачами, викладачем-тьютором та куратором-тьютором, окрім очних відвідувань, здійснюється за допомогою електронної пошти, форуму або чату відповідного віртуального навчального середовища.

Підтримка навчання з використанням

 інформаційних технологій

Інститут відкритої освіти УМО НАПН України в межах проведення програми дистанційної освіти відкрив для доступу три сервіси:

 • Віртуальне навчальне середовище "Веб-клас ХПІ"

 • Дистанційне навчання у системі ДО Moodle

 • Он-лайн-семінари (вебінари) за допомогою Comdi

  Віртуальне навчальне середовище "Веб-клас ХПІ" призначене для створення динамічного інформаційного простору, який має на меті забезпечувати продуктивну навчальну діяльність, враховуючи всі пізнавальні потреби слухачів:

  •  Презентацію структурованих і мотивованих навчальних матеріалів.
  •  Підтримку пізнавальної і діяльнісної активності користувачів.
  •  Необхідну комунікацію і співпрацю учасників навчального процесу в різних формах.
  •  Засоби адміністрування навчального процесу та його активний супровід.

  Moodle (модульне об'єктно-орієнтоване середовище дистанційного навчання) - безкоштовна, відкрита (Open Source) система дистанційного навчання (СДО). Система реалізує філософію «педагогіки соціального конструктивізму»  та орієнтована насамперед на організацію взаємодії між викладачем та учнями, хоча підходить і для організації традиційних дистанційних курсів, а також підтримки очного навчання. Moodle перекладена на десятки мов, в числі є і частковий переклад на українську. Система використовується у 175 країнах світу.

  COMDI (комдив) - прикладне програмне забезпечення для організації онлайн-трансляцій російської розробки та однойменний онлайн-сервіс, який працює за адресою http://dl.cippe.edu.ua/administrator/www.comdi.com, що надає відвідувачам за моделлю SaaS можливість проводити онлайн-зустрічі з аудиторією від 1 до 1500 осіб (онлайн-семінари).